44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Zarząd Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bełchatowie zaprasza do złożenia oferty na stałe utrzymanie czystości i porządku nieruchomości:

 1. os. Okrzei bl. 20 – 24 w Bełchatowie (10 klatek schodowych, 5 kondygnacji)
  • powierzchnia posadzek do sprzątania wewnątrz budynków –  1.660,00 m2,
  • powierzchnia terenu utwardzonego (chodniki, pieszojezdnie) –  1.684,00 m2,
  • powierzchnia terenu zielonego – 7.885,46 m2
 2. os. Słoneczne bl. 1-4 w Bełchatowie (15 klatek schodowych, 5 kondygnacji)
  • powierzchnia posadzek do sprzątania wewnątrz budynków –  2.079,00 m2,
  • powierzchnia terenu utwardzonego (chodniki, pieszojezdnie) –  2.587,00 m2,
  • powierzchnia terenu zielonego – 6.336,00 m2
 3. os. Łąkowa bl. 1-2 w Bełchatowie (5 klatek schodowych, 5 kondygnacji)
  • powierzchnia posadzek do sprzątania wewnątrz budynków –  653,00 m2,
  • powierzchnia terenu utwardzonego (chodniki, pieszojezdnie) –  1.678,00 m2,
  • powierzchnia terenu zielonego – 5.442,92 m2
 4. ul. Reymonta 3 w Bełchatowie (4 klatki schodowe, 5 kondygnacji)
  • powierzchnia posadzek do sprzątania wewnątrz budynków –  583,00 m2,
  • powierzchnia terenu utwardzonego (chodniki, pieszojezdnie) –  510,00 m2,
  • powierzchnia terenu zielonego – 1.873,75 m2

Zakres obowiązków prezentuje specyfikacja zamieszczona tutaj.

Termin rozpoczęcia prac: 1 stycznia 2023 r.

Zaleca się, aby Wykonawca, przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zdobył wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Oferta winna zawierać:

 • wynagrodzenie ryczałtowe brutto za miesiąc na utrzymanie czystości i porządku z uwzględnieniem zakresu obowiązków, który określa specyfikacja,

Ofertę prosimy złożyć do dnia 13.12.2022 r. do godz. 15.00

Termin otwarcia ofert dnia 14.12.2022r. godz. 10.00  w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 9.

Termin związania ofertą – wymagany do 31 stycznia 2023 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie w dziale eksploatacji BSM: tel.: 44/635 03 41.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zadania bez podania przyczyny