44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Do pobrania

 

Oświadczenie o ilości osób zamieszkujących

Oświadczenie o sprzedaży mieszkania

Wniosek o wydanie zaświadczenia celem założenia księgi wieczystej

Wniosek o wydanie zaświadczenia określającego prawo do lokalu oraz o niezaleganiu w opłatach czynszowych

Wnioski o przekształcenie lokalu garażu

Załącznik do wniosku o przekształcenie lokalu garażu

Rezygnacja z książeczki opłat czynszowych

Zgoda na przetwarzanie przez BSM danych osobowych - nr PESEL