44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Struktura

Członkowie Rady Nadzorczej Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wybrani na kadencję 2019-2022

Kazimierz Musiał

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jerzy Janowski

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Elżbieta Zalesińska

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Liliana Gaszewska

Sekretarz Rady Nadzorczej

Teresa Berłowska

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej

Andrzej Pietraszek

Członek Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej

Jadwiga Jędraszek

Członek Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej

Ewa Turczyńska

Członek Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej

Helena Bęczkowska

Członek Rady Nadzorczej

Wiesława Bugajska

Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Galas

Członek Rady Nadzorczej

Edward Grabowski

Członek Rady Nadzorczej

Jan Pawelec

Członek Rady Nadzorczej

Zofia Romaszko

Członek Rady Nadzorczej

Zarząd Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Longin Grabarczyk

Prezes Zarządu

Ilona Kuśmierek

Zastępca Prezesa ds. eksploatacyjnych

Elżbieta Miler

Zastępca Prezesa ds. finansowo-księgowych, Główny księgowy