44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Struktura

Członkowie Rady Nadzorczej Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wybrani na kadencję 2023-2026

Janusz Morawski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zbigniew Marciniak

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Andrzej Tłoczek

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Urszula Stankiewicz

Sekretarz Rady Nadzorczej

Daria Foltyn

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej

Dariusz Rutkowski

Członek Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej

Joanna Saktura

Członek Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej

Anna Wróblewska-Wiła

Członek Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej

Justyna Duda

Członek Rady Nadzorczej

Dorota Kupis

Członek Rady Nadzorczej

Stefan Nowacki

Członek Rady Nadzorczej

Włodzimierz Ogłaza

Członek Rady Nadzorczej

Marta Pechta

Członek Rady Nadzorczej

Zbigniew Prudło

Członek Rady Nadzorczej

Zofia Romaszko

Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Szczepocki

Członek Rady Nadzorczej

Sławomir Zdych

Członek Rady Nadzorczej

Zarząd Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Longin Grabarczyk

Prezes Zarządu

Ilona Kuśmierek

Zastępca Prezesa ds. eksploatacyjnych

Elżbieta Miler

Zastępca Prezesa ds. finansowo-księgowych, Główny księgowy