44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Regulaminy

 

Regulamin rozliczania kosztów ciepła, na koszty ciepła do centralnego ogrzewania i do przygotowania centralnej ciepłej wody, w lokalach mieszkalnych i użytkowych, w budynkach wielolokalowych Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Regulamin rozliczania kosztów zużycia energii elektrycznej w garażach

Regulamin używania lokali i porządku domowego

Regulamin tworzenia i wydatkowania funduszu remontowego

Regulamin rozliczania kosztów GZM oraz ustalania opłat za używanie lokali

Regulamin rozliczenia kosztów zużycia wody - Nowy regulamin ze zmianami obowiązującymi od 01.01.2009 r.

Regulamin udostępniania danych

Regulamin przetargów i aukcji przeprowadzanych w BSM, w celu wyłonienia Podmiotów, na rzecz których BSM ustanowi spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych.

Regulamin zarządzania danymi Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Regulamin przetargu na najem lokali użytkowych w zasobach Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Regulamin przetargu na roboty budowlane, dostawy i usługi

Regulamin Rady Nadzorczej Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Regulamin montażu klimatyzatorów w zasobach BSM

Regulamin określający zasady korzystania z parkingu płatnego - dozorowanego znajdującego się w zasobach Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej