44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Historia

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa powstała 27 grudnia 1966. Taką datę nosi postanowienie Sądu Rejestru Handlowego nr Rs 1270. Dnia 28 sierpnia 1966 r. 117 kandydatów, członków Komitetu założycielskiego odbyło pierwsze Walne Zebranie. Wybrali 15-osobową Radę Nadzorczą. Jej przewodniczącym został prawdopodobnie Włodzimierz Szewczyk reprezentujący Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Wybrano też pierwszy zarząd spółdzielni w składzie: Tadeusz Włodarczyk – prezes oraz Marian Frączkowski i Bronisław Kołtonik – członkowie zarządu.

BSM powstała z inicjatywy działaczy organizacji młodzieżowej  i pracowników BZPB oraz młodych ludzi pracujących w innych zakładach Bełchatowa.

Starania o powołanie do życia spółdzielni lokatorskiej rozpoczęto już na przełomie lat 1964/1965. W oświadczeniu o celowości działania zadeklarowano budowę dwóch domów wielorodzinnych, łącznie 117 mieszkań.

To oświadczenie stało się podstawą pozytywnej opinii Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Warszawie, który zobowiązał zarząd BSM do uzyskania: wpisu do rejestru sądowego, opracowania i zatwierdzenia planów rzeczowo – finansowych dla planowanej inwestycji, nagromadzenia środków finansowych, otwarcia rachunków bankowych i założenia ksiąg rachunkowych, opracowania i zatwierdzenia dokumentacji inwestycyjnej (prawnej i projektowo – kosztorysowej. Równocześnie spółdzielnia dokonała zgłoszenia rejestracyjnego do Wydziału Finansowego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bełchatowie. Inwestycje BSM miał sfinansować Bank Inwestycyjny oddział w Piotrkowie Trybunalskim.

Pierwsza siedziba BSM mieściła się przy ul. Kościuszki 13, w dzisiejszym budynku Urzędu Gminy Bełchatów. Wtedy należał on do Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Nowo wybrany zarząd spółdzielni miał dużo pracy. Starano się o uzyskanie terenu pod budowę dwóch pierwszych bloków na os. Wolność.

Po wybudowaniu pierwszego bloku na os. Wolność tam, w zaadaptowanym mieszkaniu  mieściła się siedziba spółdzielni, potem biura były na parterze bl. 12 na os. Żołnierzy POW.  Obecna przy ul. Okrzei 45 powstawała w połowie lat 80., gdy budowano falowiec nr 6 na Okrzei. Budowany był przez 6 lat.

BSM miała swój oddział w Zelowie, który w latach 80. przekształcił się w samodzielną spółdzielnię.

W latach 80. BSM budowała segmenty przy ul. Lipowej. Segmenty budowano też przy Okrzei, ulicach Emilii Plater, Józefa Bema, Józefa Kaczkowskiego.

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa jest najstarszą spółdzielnią mieszkaniową na terenie miasta. Już od 55 lat wypełnia zadania związane
z budownictwem masowym i eksploatacją zasobów mieszkaniowych. Realizuje działalność inwestycyjną w zakresie budownictwa mieszkaniowego, a także  dba o systematyczną poprawę warunków zamieszkania.

Aktualnie BSM w swoich zasobach posiada 66 bloków mieszkalnych, 3599 mieszkań, 4441 członków, prawie 200 tysięcy metrów powierzchni użytkowej oraz lokale użytkowe i garaże. Bloki mieszkalne usytułowane są na osiedlach: Okrzei, Dolnośląskie, Przytorze, Łąkowa, Żołnierzy POW, Budowlanych, Wolność, Słoneczne.

Prezesi Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej od momentu jej powstania:

  1. Tadeusz Włodarczyk – 1966 r. – 1977 r.
  2. Zdzisław Famulski – 1977 r. – 1981 r.
  3. Aleksander Frączkowski – 1982 r. – 1986 r.
  4. Bogdan Zabłocki – 1986 r. – 1990 r.
  5. Jan Marek – 1990 r. – 1995 r.
  6. Aleksandra Kik – 1995 r. – 1997 r.
  7. Dariusz Piechulski – 1997 r. – 1999 r.
  8. Zbigniew Tokarz – 1998 r.
  9. Andrzej Ratajski – 1998 r. – 2021 r.
  10. Longin Grabarczyk – 2021 r. do chwili obecnej