44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Numery telefonów

Sekretariat Zarządu

44/635-03-40 wew. 101
sekretariat@bsm.pl

Sekretariat, Biuro podawcze

44/635-03-40 CENTRALA wew. 114
biuro.podawcze@bsm.pl

Dział członkowsko mieszkaniowy

44/635-03-42  lub wew. 112
dzial.czlonkowski@bsm.pl

Dział czynszów

44/635-03-43 lub wew. 102 i 121
czynsze@bsm.pl

Dział remontów i konserwacji

44/635-03-44 lub wew. 110 i 130
remonty@bsm.pl

Dział eksploatacji

44/635-03-41 lub wew. 122
eksploatacja@bsm.pl

Dział inwestycji

44/635-03-40 wew. 118
inwestycje@bsm.pl

Dział windykacji czynszów

44/635-03-40 wew. 115

Główny księgowy

44/635-03-40 wew. 105

Księgowość finansowa

44/635-03-40 wew. 127 i 128

Wkłady i rozliczenia kredytów

44/635-03-40 wew. 104

Kierownik działu remontów i konserwacji

44/635-03-40 wew. 125

Kierownik działu eksploatacji

44/635-03-40 wew. 120

Płace

44/635-03-40 wew. 107

Kadry

44/635-03-40 wew. 113

Kasa

44/635-03-40 wew. 117