44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie, na podstawie z art. 3b ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1772 t.j. ze zm.), mając na uwadze zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO.4210.52.2023.BG z dnia 25.10.2023 r. XX Taryfę dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów i zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO.4210.73.2023.PWa1 z dnia 31.01.2024 r. XX Taryfę dla ciepła PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie oraz maksymalne ceny i stawki opłat obowiązujące w okresie od 1 lipca 2024 r., wprowadza do stosowania ceny i stawki opłat w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy (cennik opłat na odwrocie).

Wszelkie dodatkowe informacje możecie Państwo uzyskać w Biurze Obsługi Klienta PEC Sp. z o. o. w siedzibie Spółki, tj. ul. Wojska Polskiego 132, tel. 633-33-36, wew. 330, 331, 332 w godz. 7.00-15.00 (poniedziałek-piątek).