44 635-03-40
poczta@bsm.pl

INFORMACJA

w sprawie zmiany stawek opłat za lokale od dnia 01 stycznia 2019 roku

 

Informujemy, iż w dniu 27 września 2018 r. przyjęty został plan rzeczowo-finansowy BSM na rok 2019. Zgodnie z art. 4.7 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych  zawiadamiamy Państwa, że  od dnia 1 stycznia 2019 roku:

1)Stawka miesięcznego odpisu na fundusz remontowy pozostaje bez zmian i wynosić będzie 1,95 zł/ m2 p.u. lokalu mieszkalnego.

2)Stawka miesięcznej opłaty eksploatacyjnej ulegnie zmianie ze 1,80 zł/m2 p.u.
do 1,85 zł/ m2 p.u. lokalu.

Uzasadnienie zmiany:

Zmiana opłaty wynika ze znaczącego wzrostu ilości godzin wykonywanych w ramach prac konserwacyjnych na budynkach, co jest związane ze starzejącym się zasobem mieszkaniowym. Pracownicy wykonują szereg konserwacyjnych prac budowlanych (naprawa dachów, szyb, włazów, usuwanie połamanych drzew i gałęzi, prace związane z zalaniem piwnic,  itp.). Wzrastają koszty usuwania awarii oraz konserwacji instalacji c.o. i wod.-kan. (w tym: ilość i ceny wymiany uszkodzonych zaworów termostatycznych i głowic), a także zaworów odcinających, jak również naprawy i częściowe wymiany pionów kanalizacyjnych. Rosną wydatki związane z utrzymaniem zieleni w zasobach Spółdzielni (koszenie, usuwanie oraz przycinanie drzew i gałęzi).
W związku z planowanym w roku 2019 wzrostem najniższej krajowej o 7,15 % nastąpi wzrost usług świadczonych w ramach prac eksploatacyjnych przez podmioty zewnętrzne. Wzrastają koszty usług związanych ze spełnieniem wymogów wynikających ze zmian przepisów prawa (np. ustawy podatkowe, prawo budowlane,). Ponadto wzrosną koszty zarządzania i utrzymania nieruchomości podykotowane inflacją. W ustawie budżetowej założono średnioroczny wskaźnik inflacji  na rok 2019 na poziomie 2,3%.

Pozostałe opłaty, m.in. za energię elektryczną części wspólnych, podatku od nieruchomości, są zróżnicowane dla poszczególnych nieruchomości zależnie od aktualnego wyniku na budynku oraz od planowanych kosztów w roku 2019.

W najkrótszym możliwie terminie otrzymacie Państwo indywidualne zawiadomienia o wysokości opłaty obowiązującej od dnia 1 stycznia 2019 roku.