44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Zgodnie z decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

  1. nr OŁO.4210.39.2023.BG z dnia 05.07.2023 r. została zatwierdzona zmiana XIX Taryfy dla ciepła PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów,
  2. nr OŁO.4210.46.2023.BG z dnia 25.07.2023 r. została zatwierdzona zmiana XIX Taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie.

Tym samym od 19.08.2023 r. zmianie ulegają ceny i stawki opłat stosowane dla Odbiorców Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie (cennik poniżej )

Jednocześnie informujemy, iż od 19.08.2023 r. dla Odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967 ze zm.) będą stosowane ceny i stawki opłat opublikowane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w Bełchatowie Oddział Elektrownia Bełchatów oraz dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie (tylko w zakresie opłat stałych za usługi przesyłowe w grupie taryfowej B1 i B3) w Informacji nr 9/2023 z dnia 22 lutego o 2023 r.

Wszelkie dodatkowe informacje możecie Państwo uzyskać w Biurze Obsługi Klienta PEC Sp. z o. o. w siedzibie Spółki, tj. ul. Wojska Polskiego 132, tel. 633-33-36, wew. 330, 331, 332 w godz. 7.00-15.00 (poniedziałek-piątek).