44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr decyzji OŁO.4210.49.2021.BG z dnia 19.01.2022 r. została zatwierdzona nowa Taryfa dla ciepła dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie.

Tym samym od dnia 1 marca 2022 r. ceny stosowane dla Odbiorców Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie ulegają zmianie (cennik opłat na odwrocie).

Wszelkie dodatkowe informacje możecie Państwo uzyskać w Biurze Obsługi Klienta PEC Sp. z o. o. w siedzibie Spółki, tj. ul. Wojska Polskiego 132, tel. 633-33-36, wew. 330, 331, 332 w godz. 7.00-15.00 (poniedziałek-piątek).