44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Zgodnie z decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki: nr OŁO.4210.52.2023.BG z dnia 25.10.2023 r. została zatwierdzona XX Taryfa dla ciepła PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów.

Tym samym od 01.12.2023 r. obniżeniu ulegają ceny i stawki opłat stosowane dla Odbiorców Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie (cennik poniżej).

Jednocześnie informujemy, iż od 01.12.2023 r. dla Odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967 ze zm.) będą stosowane ceny i stawki opłat opublikowane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w Bełchatowie Oddział Elektrownia Bełchatów w Informacji nr 9/2023 z dnia 22 lutego o 2023 r.

Wszelkie dodatkowe informacje możecie Państwo uzyskać w Biurze Obsługi Klienta PEC Sp. z o. o. w siedzibie Spółki, tj. ul. Wojska Polskiego 132, tel. 633-33-36, wew. 330, 331, 332 w godz. 7.00-15.00 (poniedziałek-piątek).