44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki: nr OŁO.4210.73.2023.PWa1 z dnia 31.01.2024 r. została zatwierdzona XX Taryfa dla ciepła dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie

Tym samym od 16.03.2024 r. zmianie ulegają ceny i stawki opłat stosowane dla Odbiorców Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie (cenniki poniżej).

Jednocześnie informujemy, iż nadal stosowane są ceny, o których mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1772 t.j. ze zm.).

Wszelkie dodatkowe informacje możecie Państwo uzyskać w Biurze Obsługi Klienta PEC Sp. z o. o. w siedzibie Spółki, tj. ul. Wojska Polskiego 132, tel. 633-33-36, wew. 330, 331, 332 w godz. 7.00-15.00 (poniedziałek-piątek).