44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr decyzji OŁO.4210.79,2022.BG z dnia 09.12.2022 r. została zatwierdzona Taryfa dla ciepła dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów.

Tym samym zmianie podlegają ceny stosowane dla Odbiorców Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie. Według informacji PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów nowe ceny będą obowiązywać od 23 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r. (w załączeniu cennik, zmiany cen wytłuszczonym drukiem).

Wszelkie dodatkowe informacje możecie Państwo uzyskać w Biurze Obsługi Klienta PEC Sp. z o. o. w siedzibie Spółki, tj. ul. Wojska Polskiego 132, tel.633-33-36, we w. 330, 331, 332 w godz. 7.00-15.00 (poniedziałek-piątek).