44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr decyzji OŁO.4210.18.2022.BG z dnia 17.05.2022r. została zatwierdzona Taryfa dla ciepła dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów.

Tym samym zmianie podlegają ceny stosowane dla Odbiorców Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie. Według informacji PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów nowe ceny będą obowiązywać od 1 lipca 2022r. (w załączeniu cennik, zmiany cen wytłuszczonym drukiem).

Wszelkie dodatkowe informacje możecie Państwo uzyskać w Biurze Obsługi Klienta PEC Sp. z o. o. w siedzibie Spółki, tj. ul. Wojska Polskiego 132, tel.633-33-36, we w. 330, 331, 332 w godz. 7.00-15.00 (poniedziałek-piątek).