44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Zgodnie z zatwierdzoną Taryfą dla ciepła dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr OŁO.4210.79.2022.BG z dnia 09.12.2022 r.) od dnia 01 maja 2023 r. ceny stosowane dla Odbiorców Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie ulegają obniżeniu (cennik opłat poniżej).

Wszelkie dodatkowe informacje możecie Państwo uzyskać w Biurze Obsługi Klienta PEC Sp. z o. o. w siedzibie Spółki, tj. ul. Wojska Polskiego 132, tel. 633-33-36, wew. 330, 331, 332 w godz. 7.00-15.00 (poniedziałek-piątek).