44 635-03-40
poczta@bsm.pl
Termomodernizacja budynku wielorodzinnego wysokiego os. Żołnierzy POW bl. 12 i likwidacja pionów kanałów zsypowych wykonanych z rur cementowo-azbestowych w wielokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych - etap III
Termomodernizacja budynku wielorodzinnego wysokiego os. Żołnierzy POW bl. 12 i likwidacja pionów kanałów zsypowych wykonanych z rur cementowo-azbestowych w wielokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych – etap III