44 635-03-40
poczta@bsm.pl

W związku ze zwołaniem w dniach 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 i 31 maja 2023 roku Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni i wyborami do Rady Nadzorczej i Rad Osiedli, informujemy, iż zgodnie z zawiadomieniem kandydatów można zgłaszać do dnia 07 maja 2023 roku.
W dniach 06 i 07 maja 2023 roku (sobota, niedziela) zgłoszenia proszę umieszczać w skrzynce podawczej Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w godzinach 7:00 – 15:00. Skrzynka znajduje się przy drzwiach wejściowych do siedziby Spółdzielni.

Zarząd Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej