44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Informujemy, ze wkrótce przystąpimy do 5-cio letnich przeglądów kontroli stanu sprawności technicznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Dokładne terminy przeglądów poszczególnych budynków będziemy podawać na tablicach informacyjnych na klatkach schodowych.

Prosimy o umożliwienie dokonania oceny technicznej w mieszkaniach.