44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa proponuje rezygnację z drukowania książeczki opłat czynszowych, wszystkim osobom, które dokonują płatności w formie elektronicznej (np. przez Internet, zlecenia stałe w banku).

W związku z powyższym prosimy aby osoby te złożyły pisemne oświadczenie o rezygnacji z książeczek opłat. Mieszkańcom, którzy złożą podpisane poniższe oświadczenia osobiście  w siedzibie Spółdzielni lub drogą elektroniczną, nie będą drukowane książeczki opłat.

Formularz rezygnacji do pobrania  tutaj (dokument PDF)