44 635-03-40
poczta@bsm.pl

W związku z przygotowaniami do rozpoczęcia sezonu grzewczego 2022/2023 prosimy o ustawienie głowic termostatycznych w pozycji „4” lub „5” w celu odpowietrzenia instalacji centralnego ogrzewania.
Prosimy o sprawdzenie poprawności działania zaworów i głowic termostatycznych, po rozpoczęciu sezonu grzewczego.

Ewentualne nieprawidłowości należy zgłosić do BSM – dział konserwacji i remontów (44/635-03-44)

 

Uwaga !!!

Informujemy również, że wszelkie usługi dla mieszkańców typu: demontaże, wymiany, przełożenia grzejników itp. nie będą wykonywane w trakcie trwania sezonu grzewczego.