44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa,

ul. Okrzei 45 w Bełchatowie, ogłasza:

Przetarg  ustny  nieograniczony w dniu  10.03.2022 r. o godz.  1000  na wynajem lokalu użytkowego w stanie technicznym w jakim się obecnie znajduje:

  • Lokal o  pow. użyt. 115,58 m² + korytarz 9,25 m2, położony w Bełchatowie,  ul. Okrzei 45 (Pawilon BSM)

Cena wywoławcza: 

  • 15,00 zł /1 m2 + podatek VAT (lokal)
  • 5,00 zł /1 m2 + podatek VAT (korytarz)

Wadium: 250,00 zł

Lokal dostępny do wynajęcia od 01.04.2022 r.

Wymagane wadium należy wpłacić przelewem na nr konta 59 1020 3958 0000 9102 0014 5565, okazać dowód wpłaty.

Wadium przepada na rzecz BSM w przypadku wygrania przetargu i odstąpienia od podpisania umowy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oświadczenia, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym lokalu i go akceptuje oraz złożenie oświadczenia, że akceptuje bez zastrzeżeń wzór umowy przedłożony  przez BSM.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Bliższych informacji udzielamy pod nr tel. /044/ 635-03-41