44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa,

ul.Okrzei 45 w Bełchatowie, ogłasza:

Przetarg  ustny  nieograniczony  w dniu 28 sierpnia 2018 r. o godz.  1000

na wynajem   lokali użytkowych w stanie technicznym w jakim się obecnie znajdują:

  1. Lokal o pow. użyt. 26,00 m² położony w Bełchatowie

w Pawilonie PH – 415 ul. Okrzei 45

Wadium w wysokości 400,00 zł

  1. Lokal o pow. użyt. 21,00 m² położony w Bełchatowie

w Pawilonie PH – 415 ul. Okrzei 45

Wadium w wysokości 400,00 zł

  1. Lokal o pow. użyt. 20,00 m² położony w Bełchatowie

w Pawilonie SPS – 1300 ul. Dąbrowskiego 6

          Wadium w wysokości 400,00 zł

  1. Lokal o pow. użyt. 61,70 m² położony w Bełchatowie

ul. Żeromskiego 1

          Wadium w wysokości 400,00 zł

Wymagane wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu przetargu w kasie BSM do godz 9ºº lub przelewem za okazaniem dowodu wpłaty.

Wadium przepada na rzecz BSM w przypadku wygrania przetargu i odstąpienia od podpisania umowy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oświadczenia, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym lokalu i go akceptuje oraz złożenie oświadczenia, że akceptuje bez zastrzeżeń wzór umowy przedłożony  przez BSM .

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu   bez podania przyczyn.

Bliższych informacji udzielamy pod nr tel./044/  635-03-44  wew. 122.