44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Zarząd Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bełchatowie

ogłasza przetarg

na zakup energii elektrycznej dla budynków w zasobach spółdzielczych na rok 2018.

Warunkami przystąpienia do przetargu jest przedstawienie oferty na sprzedaż energii elektrycznej dla budynków mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w zasobach Spółdzielni na rok 2018. Informujemy, iż średnie miesięczne zużycie energii elektrycznej przedstawia się następująco:

  • w taryfie C 11:     7.000,00 – 8.000,00 kWh,
  • w taryfie G 11:   45.000,00 – 50.000,00 kWh.

Ilość punktów poboru energii w BSM – 160.

Przygotowane oferty należy składać w sekretariacie BSM (pokój nr 10), ul. Okrzei 45, 97-400 Bełchatów do dnia 24 listopada 2017 roku do godz. 1500 z adnotacją na kopercie: „Oferta sprzedaży energii elektrycznej dla BSM”.