44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa,

ul.Okrzei 45 w Bełchatowie,

ogłasza:

Przetarg  ustny  nieograniczony  w dniu 3 lipca 2019 r. o godz.  1000  na wynajem lokalu użytkowego w stanie technicznym w jakim się obecnie znajduje:

  • Lokal o  pow. użyt. 121,22 m² położony w Bełchatowie,  os. Słoneczne bl. 11

Cena wywoławcza:  10,00 zł /1 m2 + podatek VAT

Wymagane wadium w wysokości: 1200,00 zł należy wpłacić najpóźniej w dniu przetargu  przelewem na nr konta 59 1020 3958 0000 9102 0014 5565, okazać dowód wpłaty.

Wadium przepada na rzecz BSM w przypadku wygrania przetargu i odstąpienia od podpisania umowy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oświadczenia, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym lokalu i go akceptuje oraz złożenie oświadczenia, że akceptuje bez zastrzeżeń wzór umowy przedłożony  przez BSM.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Bliższych informacji udzielamy pod nr tel. /044/ 635-03-41