44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa,

ul. Okrzei 45 w Bełchatowie,

ogłasza:

przetarg ustny nieograniczony w dniu 22.06.2022 r. o godz. 1000
na wynajem lokali użytkowych w stanie technicznym w jakim się obecnie znajdują:

 • Lokal o pow. użyt. 115,58 m² + korytarz 9,25 m2, położony w Bełchatowie, ul. Okrzei 45 (Pawilon BSM)
  Cena wywoławcza: 15,00 zł /1 m2 + podatek VAT (lokal)
  5,00 zł /1 m2 + podatek VAT (korytarz)
  Wadium: 250,00 zł
 • Lokal o pow. użyt. 300,00 m² , położony w Bełchatowie, ul. Okrzei 45 (Pawilon BSM)
  Cena wywoławcza: 10,00 zł /1 m2 + podatek VAT
  Wadium: 300,00 zł
 • Lokal o pow. użyt. 12.73 m² położony w Bełchatowie, ul. Żeromskiego 1
  Cena wywoławcza: 15,00 zł /1 m2 + podatek VAT
  Wadium: 20,00 zł

Wymagane wadium należy wpłacić przelewem na nr konta 59 1020 3958 0000 9102 0014 5565, okazać dowód wpłaty.
Wadium przepada na rzecz BSM w przypadku wygrania przetargu i odstąpienia od podpisania umowy.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oświadczenia, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym lokalu i go akceptuje oraz złożenie oświadczenia, że akceptuje bez zastrzeżeń wzór umowy przedłożony przez BSM.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
Bliższych informacji udzielamy pod nr tel. /044/ 635-03-41