44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Bełchatowie, ul. Okrzei 45

ogłasza przetarg ustny – aukcję, na ustanowienie prawa odrębnej własności n/w lokalu  mieszkalnego:

  • os. Żołnierzy POW bl. 12 m. 1 w Bełchatowie o powierzchni użytkowej 48,17 m2,  wraz z pomieszczeniem przynależnym w postaci piwnicy o powierzchni 12,00 m2, składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc, usytuowane na parterze.

Cena  wywoławcza wynosi – 121.300,00 zł

Wadium wynosi – 12.130,00 zł

Mieszkanie można oglądać w dniu 11 CZERWCA 2019 r. w godzinach od 1100 do 1200.

Przetarg – aukcja odbędzie się 12 CZERWCA 2019 r. o godz. 1030  w siedzibie Spółdzielni przy ul. Okrzei 45, pokój nr 9.

Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić w kasie Spółdzielni najpóźniej w dniu przetargu do godz. 1000 wadium oraz złożyć oświadczenia, iż zapoznali się ze stanem technicznym mieszkania i warunkami przetargu lokalu.

Wadium przepada na rzecz BSM w przypadku wygrania przetargu – aukcji i odstąpienia od zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Bliższych informacji uzyskać można w pokoju nr 19, lub pod nr telefonu 44 635-03-42.