44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Bełchatowie, ul. Okrzei 45

ogłasza przetarg ustny – aukcję, na ustanowienie prawa odrębnej własności nw. lokalu  mieszkalnego:

  • os. Okrzei bl. 2 m. 14 w Bełchatowie o powierzchni użytkowej 60,66 m2, wraz z pomieszczeniem przynależnym w postaci piwnicy o powierzchni 2,00 m2, składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc, usytuowanego na VI piętrze.

Cena  wywoławcza wynosi – 199.900,00 zł

Wadium wynosi – 19.990,00 zł

Mieszkanie można oglądać w dniu 14 września 2020 r. w godzinach od 1100 do 1200.

Przetarg – aukcja odbędzie się 15 września 2020 r. o godz. 1100  w siedzibie Spółdzielni przy ul. Okrzei 45, pokój nr 9.

Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić w kasie Spółdzielni najpóźniej w dniu przetargu do godz. 1000 wadium oraz złożyć oświadczenia, iż zapoznali się ze stanem technicznym mieszkania i warunkami przetargu lokalu.

Wadium przepada na rzecz BSM w przypadku wygrania przetargu – aukcji i odstąpienia od zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Bliższych informacji uzyskać można w pokoju nr 19, lub pod nr telefonu 44 635-03-42.