44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bełchatowie, ul. Okrzei 45 ogłasza przetarg ustny – aukcję, na ustanowienie prawa odrębnej własności nw. lokali mieszkalnych:

  • ul. Żeromskiego bl. 1 m. 9A w Bełchatowie o powierzchni użytkowej 61,70 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym w postaci piwnicy o powierzchni 10,60 m2, składającego się z pokoju z aneksem, kuchni, łazienki, korytarza, usytuowanego na parterze.

Cena wywoławcza wynosi – 163.800,00 zł

Wadium wynosi – 16.380,00 zł

  • ul. Żeromskiego bl. 1 m. 10A w Bełchatowie o powierzchni użytkowej 53,52 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym w postaci piwnicy o powierzchni 8,80 m2, składającego się z pokoju z aneksem kuchennym, pokoju, łazienki, korytarza, usytuowanego na parterze.

Cena wywoławcza wynosi – 142.100,00 zł

Wadium wynosi – 14.210,00 zł

  • ul. Żeromskiego bl. 1 m. 17A w Bełchatowie o powierzchni użytkowej 27,14 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym w postaci piwnicy o powierzchni 6,75 m2, składającego się z pokoju z aneksem kuchennym i łazienki, usytuowanego na parterze.

Cena wywoławcza wynosi – 72.800,00 zł

Wadium wynosi – 7.280,00 zł

  • ul. Żeromskiego bl. 1 m. 18A w Bełchatowie o powierzchni użytkowej 48,04 m2, wraz z pomieszczeniem przynależnym w postaci piwnicy o powierzchni 6,75 m2, składającego się z pokoju, kuchni, łazienki, korytarza, usytuowanego na parterze.

Cena wywoławcza wynosi – 127.500,00 zł

Wadium wynosi – 12.750,00 zł

Rzuty mieszkań do pobrania tutaj

Mieszkania można oglądać w dniu 02 grudnia 2020 r. w godzinach od 1100 do 1200.

Przetarg – aukcja odbędzie się 03 grudnia 2020 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Okrzei 45, pokój nr 9:

  • godz. 1000 – mieszkanie nr 9A,
  • godz. 1030 – mieszkanie nr 10A,
  • godz. 1100 – mieszkanie nr 17A,
  • godz. 1130 – mieszkanie nr 18A.

Osoby przystępujące do przetargu powinny wpłacić na rachunek bankowy Spółdzielni – numer 59102039580000910200145565 – najpóźniej w dniu przetargu do godz. 0900 wadium oraz złożyć oświadczenia, iż zapoznali się ze stanem technicznym mieszkania i warunkami przetargu lokalu.

Wadium przepada na rzecz BSM w przypadku wygrania przetargu – aukcji i odstąpienia od zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Bliższych informacji uzyskać można w pokoju nr 19 lub pod nr telefonu 44 635-03-42.