44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bełchatowie, ul. Okrzei 45  ogłasza przetarg ustny– aukcję, na ustanowienie  prawa odrębnej własności nw. lokali mieszkalnych:

ul. Paderewskiego bl. 5 m. 21 w Bełchatowie o powierzchni użytkowej 55,87 m2, wraz z pomieszczeniem przynależnym w postaci piwnicy o pow. użytk. 5,08 m2, składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc, usytuowane na parterze.
Cena wywoławcza wynosi – 137.900,00 zł
Wadium wynosi – 13.790,00 zł
Mieszkanie można oglądać w dniu 11 lipca 2017 r. w godzinach od 1100 do 1200.

 

Przetarg – aukcja odbędzie się  12 lipca 2017 r. o godz. 1400 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Okrzei 45, pokój nr 9.
Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić w kasie Spółdzielni najpóźniej w dniu przetargu do godz. 1330 wadium oraz złożyć oświadczenia, iż zapoznali się ze stanem technicznym mieszkania i warunkami przetargu lokalu.
Pierwszeństwo nabycia lokalu mają członkowie oczekujący, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu.
Wadium przepada na rzecz B.S.M. w przypadku wygrania przetargu – aukcji i odstąpienia od zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
Bliższych informacji uzyskać można w pokoju nr 19, lub pod nr telefonu  44 635-03-42.