44 635-03-40
poczta@bsm.pl

„Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15.01.2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bełchatowie informuje, że w związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi sieci ciepłowniczej, nastąpią przerwy w dostawie ciepła w poniższych terminach. Zaplanowane prace wynikają z realizacji projektu „Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego w Bełchatowie” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach działania Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Czas przerwy może ulec skróceniu dla niektórych Odbiorców, a będzie on uzależniony od postępu prowadzonych prac.

Główna przerwa w dostawie ciepła (wszyscy Odbiorcy PEC w Bełchatowie oraz OSiR Wawrzkowizna): od 14.06.2021 do 18.06.2021

Dłuższa planowana przerwa w dostawie ciepła od 14.06.2021 do 21.06.2021 może objąć Odbiorców na os. Czaplinieckim bloki 1-4.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przeprasza Odbiorców za wszelkie niedogodności.

Informacje dotyczące przerwy w dostawie ciepła (także awaryjne, nieplanowane) publikowane są na bieżąco na stronie www.pec-belchatow.pl.

Szczegółowych informacji udziela pracownik Działu Ruchu Piotr Kwaśniewski pod numerem telefonu (044) 633 33 36 wew. 212 lub dyspozytor pod bezpłatnym, całodobowym numerem telefonu 993.”