44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Podzielniki ciepła

 

W związku z częstymi pytaniami dotyczącymi wskazań nowych podzielników ciepła, Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa podaje za producentem urządzeń „Apator” odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania:

 

  • Podzielnik typ EITN 30.51 posiada możliwość zarejestrowania 99.999 jednostek.
  • Średnia ilość rejestrowanych jednostek na używanym grzejniku w okresie rozliczeniowym, wynosi 2000– 3500 jednostek.
  • Średnia dobowa ilość rejestrowanych jednostek na używanym grzejniku to kilkadziesiąt jednostek.
  • Wartości współczynników grzejnika będą wyliczone na podstawie inwentaryzacji, a o ich wartości poinformowani zostaną mieszkańcy danego lokalu na koniec sezonu grzewczego.
  • Podzielnik rejestruje wyłącznie zużycie ciepła wypromieniowanego przez grzejnik – nie rejestruje w czasie letnim oraz przy wyłączonym grzejniku.
  • Podzielnik rejestruje temperaturę danego pomieszczenia.
  • Podzielnik posiada elektroniczne zabezpieczenie przed demontażem podzielnika z grzejnika.

Dane techniczne podzielnika ciepła

Instrukcja obsługi podzielnika ciepła

podzielniki ciepła