44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprasza firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą do współpracy w zakresie utrzymania czystości i porządku w nieruchomościach znajdujących się w naszych zasobach.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Działem Eksploatacji BSM.