44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa przedstawia odpowiedź Ministerstwa Klimatu i Środowiska na skierowaną do Pani Minister Anny Moskwa petycję, dotyczącą rekompensat dla zbiorowych odbiorców ciepła sieciowego.
Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedzią Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Dokument do pobrania tutaj.