44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Działając na podstawie art. 24f ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej „ u.z.z.w”),) Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie (dalej Spółka) ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Miasta Bełchatowa w okresie  3 lat – od dnia  01 czerwca 2024 roku do dnia 01 czerwca 2027 roku.

Powyższe taryfy wchodzą w życie z mocy prawa, na podstawie art. 24f ust. 2 u.z.z.w., w związku z faktem, iż organ regulacyjny – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, nie wydał w 45-dniowym terminie określonym w art. 24c. ust 1 u.z.z.w decyzji o zatwierdzeniu albo odmowie zatwierdzenia taryf:

 1. w okresie od 1 do 12 m-ca obowiązywania taryfy
 • zimna woda dotychczasowa stawka 5,00 zł/m³ (brutto), nowa stawka 6,00 zł/m³ (brutto)
 • zimna woda w pkt. handlowych (Pawilony) dotychczasowa stawka 5,05 zł/m³ (brutto), nowa stawka 6,05 zł/m³ (brutto)
 • odprowadzenie ścieków dotychczasowa stawka 9,72 zł/m3 (brutto), nowa stawka 11,13 zł/m³ (brutto) 
 1. w okresie od 13 do 24 m-ca obowiązywania taryfy
 • zimna woda dotychczasowa stawka 6,00 zł/m³ (brutto), nowa stawka 6,21 zł/m³ (brutto)
 • zimna woda w pkt. handlowych (Pawilony) dotychczasowa stawka 6,05 zł/m³ (brutto), nowa stawka 6,26 zł/m³ (brutto)
 • odprowadzenie ścieków dotychczasowa stawka 11,13 zł/m3 (brutto), nowa stawka 11,40 zł/m³ (brutto) 
 1. w okresie od 25 do 36 m-ca obowiązywania taryfy
 • zimna woda dotychczasowa stawka 6,21 zł/m³ (brutto), nowa stawka 6,40 zł/m³ (brutto)
 • zimna woda w pkt. handlowych (Pawilony) dotychczasowa stawka 6,26 zł/m³ (brutto), nowa stawka 6,45 zł/m³ (brutto)
 • odprowadzenie ścieków dotychczasowa stawka 11,40 zł/m3 (brutto), nowa stawka 11,52 zł/m³ (brutto)

Opłata stała za punkty pomiarowe (woda + ścieki) dotychczasowa stawka: 11,34 zł (brutto), nowa stawka 12,42 zł (brutto) w okresie od 1 do 36 m-ca obowiązywania taryfy.

Taryfa dostępna jest na stronie internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN” Spółka z o.o., pod adresem: https://wodkan-belchatow.pl/biuro-obslugi-klienta/taryfy/