44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Zadanie pn.:

„Likwidacja rur azbestowo-cementowych w przewodach zsypowych w wielokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”

zrealizowane zostało poprzez dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Okrzei 45

informuje, że uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pod nazwą „Likwidacja rur azbestowo-cementowych w przewodach zsypowych w wielokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych” .

Wartość ogólna zadania wynosi 388 800,00 zł .

Dofinansowanię z WFOŚiGW wynosi 78 030,00 zł na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 28.12.2018 r.

Opis zakresu projektu :

  1. Likwidacja pionów kanałów zsypowych Bełchatów, os. Okrzei bl. 4 kl. I – VI.
  2. Likwidacja pionów kanałów zsypowych Bełchatów, os. Żołnierzy POW blok 10 kl. I-IV.
  3. Likwidacja pionów kanałów zsypowych Bełchatów, os. Żołnierzy POW bl. 12 kl. I-IV.