44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Zadanie pn.:

„Likwidacja pionów kanałów zsypowych wykonanych z rur cementowo-azbestowych w wielokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”

realizowane jest poprzez dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Okrzei 45

informuje, że uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pod nazwą „Likwidacja pionów kanałów zsypowych wykonanych z rur cementowo-azbestowych w wielokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej” .

Wartość ogólna zadania wynosi 219 896,84 zł .

Dofinansowanię z WFOŚiGW wynosi 63 865 zł na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 11.09.2020 r.

Opis zakresu projektu :

  1. Likwidacja pionów kanałów zsypowych Bełchatów, os. Okrzei bl. 2.
  2. Likwidacja pionów kanałów zsypowych Bełchatów, os. Okrzei bl. 6.