44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w związku ze zbliżającym się terminem wydruku książeczek, osoby które złożyły w roku 2016 rezygnację, nie otrzymają książeczek opłat czynszowych.

Natomiast prosimy osoby, (które nie dokonują wpłat na książeczki opłat i chcą z nich zrezygnować, a nie zgłosiły tego faktu do BSM) o kontakt telefoniczny nr. 44 635-03-43 z działem czynszów lub osobisty do dnia 12.12.2017 roku.