44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Rada Nadzorcza Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Termin składania ofert do dnia 28 czerwca 2021 roku w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Okrzei 45 w godzinach urzędowania, pokój nr 20.