44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Wobec pogłębiającego się zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców zarządzanych budynków o ograniczenie do minimum bezpośrednich kontaktów z biurami Spółdzielni.

Informujemy, że od dnia 28 stycznia br. biura spółdzielni będą czynne wyłącznie „na dzwonek”. Osoby, które muszą skorzystać z naszych usług proszone są o wywołanie pracownika za pomocą dzwonka umieszczonego przy wejściu do siedziby BSM.

Spółdzielnia funkcjonuje bez zmian, tj. pon-pt w godz. 700-1500; czwartek w godz. 700-1700.

Pracownicy spółdzielni pozostają do Państwa dyspozycji pod telefonami, a w sprawach kierowanych do spółdzielni można wykorzystać środki komunikacji elektronicznej: poczta@bsm.pl lub skrzynki podawcze zlokalizowane przy drzwiach wejściowych do siedziby BSM.

Z uwagi na wyjątkowe okoliczności prosimy Państwa o wyrozumiałość.