44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w związku z częstymi zgłoszeniami o problemach z połączeniem do Portalu Obsługi Mieszkańców informuje, że błędy z dostępem do Portalu związane są ze źle skonfigurowanymi adresami serwerów DNS.

Zauważyliśmy, że problem dotyczy mieszkańców korzystających z Internetu  dostarczanego przez f-mę Vectra S.A.

 

W przypadku występowania powyższych problemów prosimy o kontakt ze swoim dostawcą internetowym, w celu poprawnego skonfigurowania i aktualizacji adresów DNS w routerach.