44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Bełchatowska  Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 20/2018 Rady Nadzorczej Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  z 30 sierpnia 2018 r. wchodzi w życie nowy „Regulamin rozliczania kosztów ciepła, na koszty ciepła do centralnego ogrzewania i do przygotowania centralnej ciepłej wody, w lokalach mieszkalnych i użytkowych, w budynkach wielolokalowych Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.

 

Powyższy Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie BSM jak również do pobrania tutaj.

Traci moc Regulamin uchwalony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 12/16 z dnia 31.03.2016 r. z późniejszymi zmianami.