44 635-03-40
poczta@bsm.pl

W związku ze zwołaniem w dniach 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 i 31 maja 2023 roku Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni i wyborami do Rady Nadzorczej i Rad Osiedli, informujemy, iż zgodnie z zawiadomieniem kandydatów można było zgłaszać do dnia 07 maja 2023 roku.

Poniżej przedstawiamy Państwu listę kandydatów na Członka do Rady Nadzorczej Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na kadencję 2023-2026 w porządku alfabetycznym.

 1. Bęczkowska Helena
 2. Cieślik Stanisław
 3. Duda Justyna
 4. Foltyn Daria
 5. Galas Dariusz
 6. Kociński Dariusz
 7. Kupis Dorota
 8. Marciniak Zbigniew
 9. Morawski Janusz
 10. Nowacki Stefan
 11. Ogłaza Włodzimierz
 12. Pechta Marta
 13. Prudło Zbigniew
 14. Romaszko Zofia
 15. Rutkowski Dariusz
 16. Saktura Joanna
 17. Siewierski Jan
 18. Stankiewicz Urszula
 19. Szczepocki Andrzej
 20. Tłoczek Andrzej
 21. Wróblewska – Wiła Anna
 22. Zdych Sławomir

Krótkie przedstawienie kandydatów zamieszczone jest w Informatorze BSM, dostępnym na  Portalu Obsługi Mieszkańców BSM.