44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa przypomina, iż nadal można korzystać z możliwości otrzymania dodatku mieszkaniowego. Wymienione dodatki przyznawane są na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Bełchatowa, co zmniejszy obciążenie kosztami utrzymania lokalu. Druki można pobrać bezpośrednio w Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta Bełchatowa. W obecnej sytuacji epidemiologicznej kraju zachęcamy do pobierania druków w wersji elektronicznej w na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bełchatowa, w prawym górnym okienku należy wpisać frazę „dodatek” i wcisnąć SZUKAJ. Druki należy potwierdzić w pokoju nr. 4 w BSM.

 

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
  • deklaracja o dochodach,

Do wglądu:

Zaświadczenie o dochodach brutto za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego  w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

35,00 m2 – 45,50 m2 – dla jednej osoby

40,00 m– 52,00 m2 – dla dwóch osób

45,00 m2 – 58,50 m2 – dla trzech osób

55,00 m2 – 71,50 m2 – dla czterech osób

65,00 m2 – 84,50 m2 – dla pięciu osób

70,00 m2 – 91,50 m2–  dla sześciu osób

W przypadku większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom posiadającym tytuł prawny do lokalu:

  • najemcom, podnajemcom lokali mieszkalnych,
  • członkom spółdzielni mieszkaniowych,
  • właścicielom lokali mieszkalnych,
  • właścicielom budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych,
  • osobom zajmującym lokal bez tytułu prawnego i oczekujących na dostarczenie przysługującego im lokalu zamiennego lub socjalnego.

Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego wskazane jest składać do 20 dnia każdego miesiąca.

Pamiętać jednak należy, że po otrzymaniu pozytywnej decyzji podstawowym obowiązkiem określonym ustawą jest regulowanie kwoty stanowiącej różnicę między kwotą dodatku, a obowiązującą miesięczną wysokością opłaty za mieszkanie. Zachęcamy naszych