44 635-03-40
poczta@bsm.pl

W odpowiedzi na liczne pytania mieszkańców naszych zasobów informujemy, że Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa złożyła stosowne oświadczenia dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, które do dnia dzisiejszego należy złożyć w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

W związku z powyższym właściciele mieszkań w budynkach zarządzanych przez BSM lub Wspólnotach administrowanych przez BSM są zwolnieni ze składania przedmiotowych oświadczeń.