44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa otrzymała tytuł Dobra Spółdzielnia 2019 .

Polska jakość 2019 Dobra spółdzielnia 2019 – Ranking Najlepszych Spółdzielni Mieszkaniowych w Polsce to ogólnopolski Program, którego zasadniczym celem jest wyłonienie spółdzielczych liderów, najprężniej działających spółdzielni mieszkaniowych w naszym kraju. Jego zadaniem jest także, poprzez pokazanie spółdzielczych liderów, wzmocnienie wizerunku polskiej spółdzielczości mieszkaniowej i komunikowanie zasadniczych idei przyświecających potężnemu, polskiemu ruchowi spółdzielczemu. Program ma za zadanie upowszechniać, a także propagować właściwe wzorce, modele oraz strategie funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych.
 żródło: http://strefa-gospodarki.pl/2019/03/22/po-prostu-dobra-spoldzielnia-2/