44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie informuje, iż w związku z organizacją 26. Biegu Ulicznego „Bełchatowska Piętnastka”, w dniu 19.11.2023 r. (niedziela) w godzinach 11:30 — 14:00 na terenie miasta wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym. Z uwagi na czasowy i krótkotrwały charakter biegu nie jest planowane wyznaczenia objazdów.

Bieg będzie przeprowadzony na dystansie 5 i 15 kilometrów. Start i meta będzie znajdować się w rejonie Hali Energia przy ulicy Dąbrowskiego 1 la w Bełchatowie, gdzie również zlokalizowane będzie biuro zawodów i wszystkie punkty niezbędne do przeprowadzenia tej sportowej imprezy. Biegacze będą się poruszać ulicami Dąbrowskiego, 1 Maja, Staszica, Olsztyńską, Kujawską, Kaliską, Łowicką, Chełmińską, Kujawską, Słoneczną, Sienkiewicza, Kempfinówki, Grota Roweckiego, Piłsudskiego, Kwiatową, Okrzei i Dąbrowskiego. Spośród wyżej wymienionych na odcinku od skrzyżowania ulic Piłsudskiego i Grota Roweckiego, aż do ulicy Okrzei ruch będzie prowadzony jednokierunkowo w kierunku ulicy Okrzei. Natomiast częściowo wyłączone z ruchu zostaną: ulica Olsztyńska od ulicy Wspólnej do ulicy Kujawskiej, a także ulica Okrzei od skrzyżowania z ulicą Kwiatową do skrzyżowania z ulicą Dąbrowskiego. Tam ruch będzie odbywał się wahadłowo. Pozostałe ulice są całkowicie wyłączone z ruchu drogowego w wyżej wymienionym terminie i czasie.

Poniżej znajduje się mapa trasy tegorocznego 26. Biegu Ulicznego „Bełchatowska Piętnastka”. Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Pan Adam Kieruzel (nr tel.: 603-756-145, e-mail: a.kieruzel@mcs.belchatow.pl).