MENU
dotacje
30-09-2020

Zadanie pn.:

"Likwidacja pionów kanałów zsypowych wykonanych z rur cementowo-azbestowych w wielokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej"

realizowane jest poprzez dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Okrzei 45

informuje, że uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pod nazwą "Likwidacja pionów kanałów zsypowych wykonanych z rur cementowo-azbestowych w wielokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej" .

Wartość ogólna zadania wynosi 219 896,84 zł .

Dofinansowanię z WFOŚiGW wynosi 63 865 zł na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 11.09.2020 r.

Opis zakresu projektu :

  1. Likwidacja pionów kanałów zsypowych Bełchatów, os. Okrzei bl. 2.

  2. Likwidacja pionów kanałów zsypowych Bełchatów, os. Okrzei bl. 6.  

    

www.zainwestujwekologie.pl/


06-05-2019

Zadanie pn.:

"Likwidacja rur azbestowo-cementowych w przewodach zsypowych w wielokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej"

zrealizowane zostało poprzez dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Okrzei 45

informuje, że uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pod nazwą "Likwidacja rur azbestowo-cementowych w przewodach zsypowych w wielokondygnacyjnych budynkach mieszkanych wielorodzinnych" .

Wartość ogólna zadania wynosi 388 800,00 zł .

Dofinansowanię z WFOŚiGW wynosi 78 030,00 zł na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 28.12.2018 r.

Opis zakresu projektu :

  1. Likwidacja pionów kanałów zsypowych Bełchatów, os. Okrzei bl. 4 kl. I – VI.

  2. Likwidacja pionów kanałów zsypowych Bełchatów, os. Żołnierzy POW blok 10 kl. I-IV.

  3. Likwidacja pionów kanałów zsypowych Bełchatów, os. Żołnierzy POW bl. 12 kl. I-IV.   

     

www.zainwestujwekologie.pl/


11-12-2018

Zadanie pn.:

„Przebudowa komór zsypowych wraz z budową altan śmietnikowych do segregacji odpadów w wysokich budynkach mieszkalnych wielorodzinnych os. Żołnierzy POW bl. 10, os. Żołnierzy POW bl. 12 w Bełchatowie” 

zrealizowane zostało przy udziale środków budżetowych Powiatu Bełchatowskiego w 2018 r.


Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa od grudnia 2018 r.  przy  udziale środków finansowych z Powiatu Bełchatowskiego przystąpiła do przebudowy komór zsypowych wraz z budową altan śmietnikowych do segregacji odpadów w wysokich budynkach mieszkalnych wielorodzinnych os. Żołnierzy POW bl. 10, os. Żołnierzy POW bl. 12 w Bełchatowie

Inwestycja dofinansowana w wysokości 65.000,00 zł ze środków budżetowych Powiatu Bełchatowskiego.

       


Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Okrzei 45, 97-400 Bełchatów, Telefon: 44 635 03 40
Awarie po godzinie 15:00 można zgłaszać: 44 635 03 44