MENU
Struktura BSM

 

Członkowie Rady Nadzorczej

Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

wybrani na kadencję 2016-2019


 

 Lp  Imię i nazwisko

 Pełniona funkcja

 1  Kazimierz Musiał

 Przewodniczący Rady Nadzorczej

 2  Jerzy Janowski

 Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3  Teresa Rocławska

 Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 4  Liliana Gaszewska

 Sekretarz Rady Nadzorczej

 5  Teresa Berłowska

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej

 6  Ilona Jaszczuk

 Członek Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej

 7   Grażyna Rogaczewska

 Członek Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej

 8   Wiesława Bugajska

 Członek Rady Nadzorczej

 9  Ryszard Członka

 Członek Rady Nadzorczej

 10  Edward Grabowski

 Członek Rady Nadzorczej

 11  Jadwiga Jędraszek

 Członek Rady Nadzorczej

 12  Mariusz Ostenda

 Członek Rady Nadzorczej

 13  Jan Pawelec

 Członek Rady Nadzorczej

 14  Andrzej Pietraszek

 Członek Rady Nadzorczej

 15  Józef Stelmaszczyk

 Członek Rady Nadzorczej

 16  Ewa Turczyńska

 Członek Rady Nadzorczej

 17  Elżbieta Zalesińska

 Członek Rady Nadzorczej

 

Zarząd Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Prezes Zarządu

  • Andrzej Ratajski 

 Zastępca Prezesa ds. finansowo-księgowych, Główny księgowy

  • Elżbieta Miler

Członek Zarządu

  • Longin Grabarczyk 

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Okrzei 45, 97-400 Bełchatów, Telefon: 44 635 03 40
Awarie po godzinie 15:00 można zgłaszać 601-060-523