MENU
spółdzielnia

 

Celem spółdzielni mieszkaniowej jest:
 

 • budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich lub własnościowych  praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych,
 • budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, w tym lokali użytkowych i garaży''
 • udzielanie pomocy członkom w budowie przez nich budynków mieszkalnych lub domów jednorodzinnych,
 • budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów
 • budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, w tym lokali użytkowych lub garaży,
 • budowanie lokali użytkowych, garaży w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych lokali, wynajmowania członkom lub innym osobom lub w celu sprzedaży,/zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi jej mienie, a także mienie jej członków nabyte przez nich na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
 • wynajmowanie lokali w budynkach stanowiących własność spółdzielni,
 • działalność budowlana i remontowa na potrzeby własne i osób trzecich,
 • działalność dotycząca świadczenia usług inwestycyjnych, w tym także powiernictwo i nadzór inwestycyjny na potrzeby własne i osób trzecich,
 • działalność gospodarcza w zakresie utrzymania sprawności technicznej instalacji i urządzeń w budynkach własnych i osób trzecich,
 • działalność gospodarcza w zakresie zarządzania nieruchomościami i budynkami osób trzecich

Na dzień dzisiejszy spółdzielnia administruje 12 wspólnotami mieszkaniowymi.

 

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Okrzei 45, 97-400 Bełchatów, Telefon: 44 635 03 40
Awarie po godzinie 15:00 można zgłaszać 601-060-523