MENU
Archiwum
30-05-2018

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bełchatowie, ul. Okrzei 45  ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie okresowej kontroli (5-cio letniej) polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia zgodnie z art. 62 pkt. 1 p.pkt 2  wielorodzinnych budynków mieszkalnych.


01-03-2018

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bełchatowie,

ul. Okrzei 45

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na: „Dostawę i montaż stolarki okiennej typowej PCV” w liczbie ogółem 126 sztuk (sukcesywnie w ciągu roku).

Okres realizacji – do dnia 30.09.2018 r.


Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Okrzei 45, 97-400 Bełchatów, Telefon: 44 635 03 40
Awarie po godzinie 15:00 można zgłaszać 601-060-523